View Sidebar

Predmet činnosti

Projektová kancelária podniká na trhu od roku 1991 na základe viazanej živnosti a súčasne ako autorizovaný stavebný inžinier podľa osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov č. 0914*I1.

Predmetom jej činnosti je hlavne vypracovávanie projektov občianskych, ale podľa potreby aj iných stavieb pre účely vydania stavebného povolenia a následne pre realizáciu stavieb.

Projektová kancelária zabezpečuje komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného diela v skladbe všetkých potrebných profesií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte mi